رمزنگاری شدن پیام های ارسالی توییتر


نویسنده:
توییتر در حال کار بر روی اضافه کردن قابلیت جدیدی برای ارسال پیام های خصوصی رمزنگاری شده در این شبکه اجتماعی است.
آبان ۳۰