English

رقابت شرکت‌های آمریکایی برای قرارداد مخابراتی


نویسنده:
وزارت دفاع ایالات متحده، شرکت «Perspecta» را از گردونه رقابت قرارداد 6.5 میلیارد دلاری حذف کرد.
آبان ۲۳