| ردیابی در یک دقیقه؛

دانشمند ایرانی دستگاه تشخیص ضربه مغزی با واقعیت مجازی ساخت


نویسنده:
یک دانشمند ایرانی با کمک واقعیت مجازی دستگاهی ساخته که ضربه مغزی را در ۶۰ ثانیه ردیابی می‌کند.