English

حذف سرویس‌های ارزش‌افزوده از روی سیم‌کارت‌های صفر


با دستورالعمل جدید وزارت ارتباطات ازاین‌پس سرویس‌های ارزش‌افزوده‌ روی سیم‌کارت‌های صفر مسدود می‌شوند و تنها با درخواست مشترکان فعال خواهند شد.
خرداد ۲۶