English

توسعه تانک خودمختار مخصوص محیط شهری


نویسنده:
2 شرکت استونیایی به منظور پشتیبانی از سربازان در مناطق جنگی شهری از تانک‌های خودمختار جدید خود رونمایی کردند.
شهریور ۲۵