| مدیر امنیتی گوگل؛

تهدید آژانس امنیت ملی آمریکا در بالاترین سطح می‌باشد


نویسنده:
آدکینز، مدیر امنیت اطلاعات گوگل در جریان برگزاری نشست Disrupt SF 2017، از آژانس امنیت ملی آمریکا انتقاد کرد.