تهدید «پاول دورف» به قطع تلگرام در ایران


نویسنده:
موسس شرکت تلگرام از تصمیم احتمالی خود برای قطع خدمات این پیام رسان در ایران و روسیه خبر داد.