تلگرام فیلتر شد!


نویسنده:
کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور مکلف­ هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
آذر ۲۲