English

تلاش کرملین برای کنترل اینترنت


نویسنده:
لایحه جداسازی اینترنت روسیه از جهان، در مجلس دومای این کشور، مطرح شده و در حال بررسی است.
خرداد ۲۶