تلاش برای رفع اتهام کسپرسکی در مجلس نمایندگان آمریکا


نویسنده:
یوگنی کسپرسکی، رئیس شرکت کسپرسکی که متهم به همکاری با دولت روسیه است، برای رفع اتهامات از خود در مجلس نمایندگان آمریکا دفاع می‌کند.