تحریم هفت ایرانی به اتهام انجام حملات سایبری


نویسنده:
وزارت خزانه داری آمریکا، از تحریم هفت فرد و دو شرکت ایرانی، به اتهام انجام حملات سایبری علیه آمریکا خبر داد.
پیش از این برای این هفت نفر، کیفرخواست صادر شده بود