English

بلک هت 2019؛ وجود نقص امنیتی در جدیدترین PLC زیمنس


نویسنده:
پژوهشگران نشان دادند که جدیدترین کنترل‌گر منطقی برنامه پذیر زیمنس دارای یک آسیب‌پذیری خطرناک است.
مرداد ۳۱