بلاک‌چین چیست؟ بخش ششم: محل زیرساخت ها


نویسنده:
در این بخش از مجموعه مقالات بلاک‌چین محل بزرگ‌ترین زیرساخت‌های ماینینگ جهان معرفی می‌شود.
آذر ۲۲