بدافزاری ZNIU در سیستم‌های اندرویدی


نویسنده:
بدافزار جدید «ZNIU» در تراکنش‌های مالی اختلال ایجاد نموده و همچنین در سیستم‌های اندروید درب پشتی ایجاد می‌نماید.