English

بدافزاری در پوشش پیام‌های صوتی WhatsApp


اگر از کاربران WhatsApp هستید بهتر است مراقب پیام‌های صوتی جدید باشید چرا که ممکن است برخی از آن‌ها حاوی بدافزار باشند.
آبان ۳۰