بدافزاری برای استخراج بیت کوین و جاسوسی از کاربران


نویسنده:
بدافزاری جدید با رویکرد سرقت اطلاعات و جاسوسی از کاربران وارد دستگاه رایانه ای شده و در نهایت از رایانه کاربر جهت استخراج بیت کوین نیز سوء استفاده می کند.
آذر ۲۲