English
| رئیس صندوق بین‌المللی پول:

باید از ارزهای دیجیتال استقبال کنیم


کریستین لاگارد یکی از گزینه‌های احتمالی ریاست بانک مرکزی اروپا بر این باور است برای حمایت از مصرف کنندگان باید از ارزهای دیجیتال استقبال کنیم.
مهر ۰۱