English

ایجاد اولین رایانه قابل برنامه ریزی از جنس DNA


نویسنده:
پژوهشگران با استفاده از DNA، رایانه‌ای چندمنظوره ساخته‌اند که می‌تواند، انواع مختلفی از محاسبات را انجام بدهد.
آبان ۳۰