آبان ۰۸
دانیال مشتاق
دبیر خبر | ۲ مهر ۱۳۹۹

اولین ربات ماه پیمایی که به جستجوی حیات بر روی کره ماه می رود

محققین دانشگاه کارنگی ملون آمریکا رباتی را طراحی کرده اند که می تواند کره ماه را برای یافتن آب و یخ رصد کند.

به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان؛ دانشگاه کارنگی ملون و شرکت فضایی Astrobotic در حال ساخت ماه پیمای رباتیکی هستند که کره ماه را برای یافتن آب پیمایش می کند.
این ربات کوچک به تازگی مرحله بررسی های مقدماتی را با موفقیت پشت سر گذاشته است .این امر می تواند آن را یک قدم به ماموریت اصلی برنامه ریزی شده در سال 2022 نزدیک تر کند.
MoonRanger(نام این ربات)در نظر دارد تا تبدیل به اولین شناساگری شود که برای یافتن یخ و آب در ماه به جستجو می پردازد.

وجود یخ در ماه و در مقادیر کافی، می تواند برای تحقیقات آینده بر روی کره ماه به دانشمندان کمک کند.

MoonRanger می تواند اولین ماه پیمایی باشد که این کار را به انجام می رساند. اما این ربات، رقیبی سرسخت از ناسا را پیش روی خود دارد.
VIPER نام ربات ناسا می باشد که به اندازه یک گاری مخصوص گلف است و در نظر دارد تا در دسامبر 2022 بر روی سطح کره ماه فرود بیاید.

هدف VIPER، کمک به فرآیند جستجو برای یافتن آب و یخ در نزدیکی سطح کره ماه می باشد. این ماموریت راه را برای فرود انسان بر روی کره ماه در سال 2024 هموار می کند.
این هدف بخشی از تلاش های ناسا و مراکز فضایی بین المللی را معطوف به خود کرده است. این ارگان ها در نظر دارند تا تحقیق و بررسی های حضوری انسان بر روی کره ماه را تبدیل به امری دائمی کنند.
مقصد هر دوی این ماه پیما ها قطب جنوبی ماه است و هر یک از آن ها بررسی های یکدیگر را تکمیل می کنند.

MoonRanger ابتدا ماموریت خود را آغاز، و وجود آب و یخ در کره ماه را تایید می کند. پس از آن VIPER از راه خواهد رسید و سطوح عمیق تری از ماه را مورد بررسی قرار خواهد داد و تحقیقات جامع تر و دقیق تری را بر روی آن ها انجام می دهد.

رباتMoonRanger بسیار کوچک تر از VIPER است. این ربات کوچک به اندازه یک چمدان مسافرتی می باشد.
اما این ربات با وجود اندازه کوچکش، می تواند با سرعت بی سابقه ای بر روی سطح کره ماه پیمایش کند. این ربات دانشگاه کارنگی ملون می تواند در طی یک روز کامل بیش از 1000 متر را پیمایش کند.

منبع: سایبربان

نظرات