English

انعقاد بزرگترین قرارداد نظامی پنتاگون


نویسنده:
وزارت دفاع آمریکا به تازگی اعلام کرد که قصد خرید 478 جنگنده F35 را دارد.
شهریور ۲۵