افزایش مخاطرات اینترنت اشیاء و برقراری ایمنی آن


نویسنده:
رایج‌ترین سؤالی که درباره مخاطرات اینترنت اشیاء مطرح می‌شود، موضوع اتصال همه اشیاء به اینترنت است، بنابراین نمی‌توان مخاطرات امنیتی و ایمنی آن را به‌درستی درک کرد.