English

افتتاح مرکز فناوری مایکروسافت در سیدنی


نویسنده:
شرکت مایکروسافت، به منظور تسریع روند تحول دیجیتال استرالیا، یک مرکز جديد نوآوری در سیدنی تأسیس کرد.
خرداد ۲۶