English

ارسال ماهواره سایبری چین به فضا


نویسنده:
کشور چین اولین ماهواره طرح هانگیان را برای بهبود ارائه خدمات اینترنتی و ارتباطی به فضا پرتاب کرد.
آبان ۲۲