English

اختراع تازه اینتل کنترل ویلچر با حرکات صورت را ممکن می‌کند


ویلیچرهای موتوری اغلب با استفاده از جوی استیکی که دارند کنترل می‌شوند اما اینتل در حال توسعه دادن کیت جدیدی با نام Wheelie 7 است تا افراد کم توان بتوانند با استفاده از حرکات صورت ویلچیر خود را کنترل کنند.
خرداد ۰۱