English

اختراع تازه اینتل کنترل ویلچر با حرکات صورت را ممکن می‌کند


نویسنده:
ویلیچرهای موتوری اغلب با استفاده از جوی استیکی که دارند کنترل می‌شوند اما اینتل در حال توسعه دادن کیت جدیدی با نام Wheelie 7 است تا افراد کم توان بتوانند با استفاده از حرکات صورت ویلچیر خود را کنترل کنند.
اسفند ۰۲