English

اجبار فیسبوک به ساخت درب پشتی


نویسنده:
دولت ایالات متحده در تلاش است تا فیسبوک را مجبور به ساخت در پشتی در برنامه چت خود کند.
خرداد ۰۱