English

ابعاد جدیدی از جاسوسی استارت‌آپ اسرائیلی


نویسنده:
گزارش ها حاکی از آن است استارت‌آپ اسرائیلی مشهور که در قتل خاشقجی نیز دست داشته، فناوری جاسوسی دیجیتال خود را به کشورهای جهان می فروشد.
مهر ۰۱