English

آرمانشهری که با تکیه بر تکنولوژی بلاکچین بنا می شود


 شرکتی به نام Blockchains اعلام کرد که میخواهد در قطعه زمینی از بیابان نوادا، شهری عظیم با تکیه بر تکنولوژی بلاکچین بسازد و از آنجا که این شرکت برای مقامات محلی ناشناس بود، طرح آن به شدت مورد توجه قرار گرفت.
خرداد ۲۶