English
| وزیر آموزش‌ و پرورش

 می‌توانیم از ظرفیت کافه بازار برای آموزش استفاده کنیم


 می‌توانیم از ظرفیت کافه بازار برای آموزش استفاده کنیمکافه بازار از مرز۴۰ میلیون نصب فعال گذشت و اکنون تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های ایرانی شده است.
مهر ۰۱