English

فرانسه

تعداد مطالب مرتبط : 49

— نویسنده مرتضی خاک پور

کشور فرانسه قصد دارد به منظور تقویت راهبردهای دفاعی خود و در راستای تشکیل واحد فضایی، ماهواره‌هایی مجهز به سلاح لیزری به فضا پرتاب کند.

— نویسنده مرتضی خاک پور

کارشناسان ادعا می‌کنند هکرهای ایرانی با سرقت اطلاعات مقامات فرانسوی اقدام به انتشار اطلاعات غلط در توییتر کردند.

— نویسنده مرتضی خاک پور

ارتش فرانسه در مراسم روز ملی این کشور از تجهیزات و جنگ‌افزارهای جدید خود رونمایی کرد.

— نویسنده مرتضی خاک پور

ارتش فرانسه در مراسم روز ملی این کشور از تجهیزات و جنگ‌افزارهای جدید خود رونمایی کرد.

— نویسنده مرتضی خاک پور

ارتش فرانسه منظور بررسی سناریوهای جنگ های آینده و تجهیزات به کار رفته در آن، نویسندگان ژانر عملی-تخیلی را استخدام کرد.

— نویسنده مرتضی خاک پور

امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه همزمان با روز ملی این کشور از صدور مجوز تشکیل فرماندهی فضایی به عنوان بخشی از ارتش خبر داد.

مهر ۰۱