کنفرانس بلک هت 2018/هک ضربان ‌ساز قلب و مرگ انسان‌ ها


نویسنده:
هک برخی ابزار های پزشکی از گذشته مطرح بوده است به ویژه ابزاری که با جان انسان ها سروکار دارد، در این دوره از کنفرانس بلک هت نیز این موضوع به بحث گفتگو گذاشته شده است.
آذر ۲۰