English

کناره گیری پی پل از پشتیبانی ارز دیجیتال لیبرا


در هفته قبل ویزا، مسترکارت و برخی از شرکت های دیگر از تجدید نظر در همکاری با فیسبوک در انجمن ارز دیجیتال لیبرا خبر داده بودند. اما حالا فیسبوک رسماً پشتیبانی پی پل را در این پروژه از دست داده است.
مهر ۲۳