کاهش نرخ اینترنت دانشگاه‌ها محسوس نیست


نویسنده:
معتمدی، عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با بیان اینکه کاهش ۵۰ درصدی قیمت اینترنت برای دانشگاه‌ها ملموس نیست، گفت: مصوبه نرخ اینترنت دانشگاه‌ها و مراکز علمی نیازمند بازنگری است.
معتمدی، عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛ احمد معتمدی،در مورد نحوه اعمال مصوبه کاهش ۵۰ درصدی قیمت اینترنتی که در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز علمی قرار می گیرد، اظهار داشت: این مصوبه از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به دانشگاهها ابلاغ شده اما هنوز به صورت ملموس در اختیار دانشگاه‌ها قرار نگرفته است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه این تغییر قیمت هنوز روی فیش کارکرد اینترنت دانشگاه‌ها احساس نشده است، گفت: برخی دانشگاهها هنوز به شبکه ملی اطلاعات متصل نیستند و برخی مباحث فنی اتصال دانشگاهها نیز نیازمند زمان است. به همین دلیل این کاهش قیمت آنطور که باید محسوس نیست.

معتمدی با اشاره به اینکه کاهش ۵۰ درصدی قیمت پهنای باند در صورتی ملموس خواهد بود که ظرفیت بالایی از پهنای باند در اختیار دانشگاهها قرار گیرد، اضافه کرد: این مصوبه و نوع اعمال آن برای دانشگاهها نیازمند بازنگری و اصلاح است. باید مدلی تعیین شود که اپراتورهای اینترنتی به صورت مستقیم به دانشگاهها اینترنت واگذار کنند و ۵۰ درصد کاهش را روی قبوض کارکرد دانشگاهها اعمال کنند.

عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با تاکید براینکه اقدام این کمیسیون برای کاهش هزینه استفاده از اینترنت در دانشگاهها، اقدام مثبتی است، گفت: اما باید نتیجه آن برای دانشگاه‌ها ملموس باشد.

وی ادامه داد: به طور قطع درصورتی که قیمت اینترنت کاهش یابد، دانشگاهها با بودجه های فعلی می توانند پهنای باند بیشتری دریافت کنند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به اتصال به شبکه علمی کشور و تاثیر آن در اینترنت دانشگاهها، خاطرنشان کرد: مفهوم اصلی شبکه علمی این نیست که اینترنت را با قیمت پایین در اختیار دانشگاهها بگذارد بلکه قرار است این شبکه محلی برای تبادل اطلاعات بین دانشگاهها باشد تا دانشگاهها بتوانند از منابع علمی و بانک اطلاعاتی یکدیگر استفاده کنند.

وی اضافه کرد: شبکه علمی کشور نیازمند افزایش میزان محتوا است و باید بستری فراهم شود تا دانشگاه‌ها، منابع علمی شان را روی این شبکه قرار دهند.

منبع:: خبرگزاری مهر
نظرات (0)