English

پیوند خودروی الکتریکی و روبات


نویسنده:
شرکت هیوندا، خودروی الکتریکی نیمه روبات تولید کرده است که می‌تواند از همه‌ی موانع عبور کرده، خود را به مقصد برساند.
آبان ۳۰