پیشنهاد ایران برای استفاده از ارز دیجیتال در تجارت با روسیه


نویسنده:
رییس کمیسیون امور اقتصادی مجلس پیشنهاد داد برای خارج شدن از نفوذ دلار، ایران از ارز دیجیتالی استفاده کند.
مهر ۲۵