English

پاسخ وزیر ارتباطات به شائبه‌های سیستم عامل بومی‌ شده


وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داد نسبت به آینده سیستم‌عامل بومی خوش‌بین است و می‌توان به کمک آن از اقدامات خودسرانه شرکت‌هایی مانند گوگل جلوگیری کرد.
مهر ۲۲