English

وبگاه‌های اسرائیل، زیر آتش حملات سایبری


نویسنده:
هکرها بسیاری از صفحات وب رژیم صهیونیستی را برای مدتی محدود، از دسترس خارج کردند.
مرداد ۲۹