English

هک شدن پیام رسان دولتی فرانسه


نویسنده:
یک هکر کلاه سفید موفق شد تنها چندین ساعت پس از انتشار پیام‌رسان دولتی فرانسه آن را هک کند.
مهر ۲۲