English

هنوز گزینه حمله سایبری به فیس‌بوک روی میز است


برخی از تحلیلگران و کارشناسان بر این باورند که هنوز احتمال حمله سایبری در قطعی و اختلالات گسترده‌ای که هفته پیش در فیس‌بوک و اینستاگرام به وجود آمد، به قوت خود باقی است.
شهریور ۰۲