تیر ۲۴
دبیر خبر | ۲۹ مرداد ۱۳۹۷

هشدار وزارت امنیت داخلی آمریکا در ارتباط با هکرهای وب تاریک

وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS)، به سازمان ها و شرکت ها هشدار داده است که هدف حمله هکرهای وب تاریک این مراکز هستند.

به تازگی وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS) هشداری منتشر کرده است که در آن سازمان ها و شرکت ها را نسبت به خطراتی که هکرهای وب تاریک آنان را تهدید می کنند، آگاه سازد. وزارت امنیت داخلی آمریکا با بررسی گزارش های شرکت های امنیت سایبری و مراکز مدیریت ریسک دیجیتال به این نتیجه رسیده است که هکرهای وب تاریک برای نفوذ و سرقت اطلاعات سازمان های دولتی و حتی خصوصی، برنامه ریزی دقیقی صورت داده اند. این وزارت عقیده دارد که این هکرها به دنبال سرقت اطلاعات حساس و محرمانه شرکت های دولتی و خصوصی هستند تا آن ها را در وب تاریک به فروش برسانند و یا اینکه از این اطلاعات برای باج گیری استفاده نمایند.

نظرات