English
| در دانشگاه بریتیش کلمبیا؛

محقق ایرانی نرم افزار ضد هک کنتور برق طراحی کرد


کنتورهای برق هوشمند ابزاری مناسب برای کنترل میزان مصرف انرژی هستند که هک و دستکاری آنها روز به روز در حال افزایش است و از همین رو نرم افزاری ضدهک برای آنها عرضه شده است.
شهریور ۰۱