فیس‌بوک توزیع جمعیت جهان را مطالعه می‌کند


نویسنده:
شرکت فیس‌بوک برای ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای،پروژه ای را آغاز کرده که توزیع و ساختار جمعیتی نقاط مختلف کره زمین را مورد مطالعه قرار می‌دهد.