آذر ۰۸
دبیر خبر | ۱ آذر ۱۳۹۹

ضرورت رعایت رده‌بندی سنی برای دسترسی به فضای مجازی برای کودکان

سرپرست اداره کل تنظیم و تدوین مقررات ساترا با تأکید بر حمایت از کودکان در فضای مجازی گفت: سند حمایت از کودکان در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر منتشر می‌شود.

به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان ، زهرا روشن‌دل سرپرست اداره کل تنظیم و تدوین مقررات  فضای مجازی «ساترا» در خصوص نقش، اهمیت و مسئولیت حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی و با اشاره به موضوع ضابطه‌مندی درباره نحوه دسترسی این رده‌ سنی به محتواهای فضای مجازی گفت: در آینده‌ای نزدیک چگونگی حمایت از کودکان از طریق الزامات سند حمایت از کودکان و ابزارهای پیش‌بینی‌شده مانند امکان کنترل فعالیت کودک توسط والدین منتشر می‌شود.
روشن‌دل بر تأکید بر ضرورت رعایت رده‌بندی سنی به‌صورت مشترک بین همه پلتفرم‌ها، افزود: ساترا در سند حمایت از کودکان در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر علاوه بر ضوابط محتوایی و حفظ محرمانگی و حریم خصوصی الزاماتی مانند ایجاد ابزار کنترل والدین، جداسازی دسترسی کودک و بزرگسال به محتوای یک رسانه، حساب مخصوص کودکان، فرایند گزارش دهی ویژه، تفکیک قابل شناخت محتوای تبلیغات تجاری و تناسب تبلیغات و ممنوعیت‌های تبلیغات را پیش‌بینی کرده است.
سرپرست اداره ‌کل تدوین مقررات اظهار داشت: در حال حاضر 9 رسانه صوت و تصویر فراگیر با محتوای تخصصی کودک وجود دارد که این عدد در حال افزایش است. همچنین رسانه‌های بزرگسال محوری هم با ارائه محتوای کودک در این زمینه فعال هستند.
 

منبع: تسنیم

نظرات