English

شناسایی سیستم جاسوسی صنعتی انگلیس


رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور: «ایزو» یک سیستم جاسوسی صنعتی برای انگلیسی‌ها است.
شهریور ۰۲