English

حمله سایبری به ویکی پدیا


روز گذشته سایت ویکی‌پدیا به دلیل حمله سایبری قطع شد و دسترسی به آن در سراسر اروپا، بخش‌هایی از خاورمیانه و آفریقا امکان‌پذیر نبود.
مهر ۰۱