English

توییتر مدعی پاک کردن حساب‌های تروریستی شد


توییتر از تعلیق 166153 حساب کاربری در این شبکه اجتماعی خبر داده و علت این کار را حمایت حساب های یادشده از تروریسم عنوان کرده است.
شهریور ۲۶