English

تلاش آمریکا و انگلیس برای نفوذ بیشتر در شرکت های فناوری


نویسنده:
آمریکا، انگلیس و برخی دولت های دیگر به شرکت‌ های فناوری دستور دادند تا در سیستم ‌های رمزنگاری خود یک درب پشتی (backdoors) تعبیه کنند و آن را در اختیار مقامات دولتی بگذارند.
شهریور ۰۱