English

بهائیت بهانه جدید پشت پرده تعلیق کاربران فارسی زبان توییتر


تعلیق چند حساب کاربری فارسی‌زبان بهانه‌ای شد تا به بررسی وضعیت فضای مجازی بپردازیم و پشت‌پرده‌های محدودیت برای کاربران ایرانی فضای مجازی را بررسی کنیم.
آبان ۳۰