English
| عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات:

ایران ظرفیت تولید پول دیجیتال را دارد


نویسنده:
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد با توجه به بزرگ بودن مناطق کویری کشورمان، این ظرفیت در کشور وجود دارد که به جای تولید اسکناس، پول دیجیتال تولید کنیم.
بهمن ۰۳