English

اچ‌تی‌سی باز هم ضرر کرد


سال ۲۰۱۸ در حالی برای شرکت اچ‌تی‌سی (HTC) پایان یافت که زیان‌دهی این غول تکنولوژی بسیار بیشتر از سودآوری آن اعلام شد.
خرداد ۲۷