English

اپلیکیشن فیسبوک از مرز پنج میلیارد نصب در پلی استور عبور کرد


اپلیکیشن فیسبوک به اولین اپلیکیشن غیر گوگلی تبدیل شد که از مرز پنج میلیارد نصب در پلی استور عبور می کند.
مهر ۲۳